Vyhledávání

2013

Úvodní strana / Sechov / Události / 2013 / Výroční členská schůze SDH Sechov 2013

Výroční členská schůze SDH Sechov 2013

V sobotu dne 19.1.2013 proběhla v KD valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Sechově

Zápis výroční valné hromady SDH Sechov 19.1.2013

 

Výroční členská schůze 19.1.2013, začátek v 18:30hod

Přítomni: Vlas Pavel, Jandáček Karel st., Jandáček Karel ml.., Viktora Luboš st., Viktora Luboš ml., Krátký Miroslav st. Krátký Miroslav ml., Krátký Roman, Krátká Marie, Veleta Václav, Caska Petr, Vosika Josef, Vosika Jindřich, Vosika Alois, Lebeda Miloš, Říha Martin, Janů Roman, Janů Martina, Malimánek Tomáš, Jenčík Josef

Omluveni: Jenčíková Lucie 

Nepřítomni: Jiří Ptáčník, Jaroslav Ptáčník

 

Hosté: Cihlář Jan – velitel okrsku č. 18, starosta SDH Bojiště

Husák Václav – starosta obce Kožlí nepřijel - omluvil se TLF těsně před zahájením schůze

 

Program valné hromady:

1) Zahájení, přivítání hostů, úvodní slovo – Krátký Roman

2) Komplexní hodnocení roku 2012  - Jenčík Josef

3) Soutěžní činnost 2012 – Jandáček Karel st.

4) Zpráva o stavu financí – Vlas Pavel

5) Vystoupení hosta

6) Diskuze a usnesení

7) Závěr oficiální části schůze

8) občerstvení, posezení

 

1) Krátký Roman zahájil valnou hromadu, přivítal hosta Cihláře, dále promluvil o výkonu velitele okrsku např. při dodržování pravidel během okrskové soutěže, kontrolách ústroje, registrace startujících členů. Krátký Roman je rozhodčí instruktor a může rozhodovat téměř o všem, stanovit pravidla, kontrolní místo k výkonu kontrol a pod. Tyto pravomoci budou poprvé použity velitelem okrsku – Romanem krátkým použity již v následující okrskové soutěži, kterou v roce 2013 pořádá SDH Kamenná Lhota.

 

2) Jenčík Josef shrnul činnost sboru během celého roku 2012, viz. příloha č. 1 zápisu valné hromady.

 

3) Jandáček Karel st. shrnul veškerou soutěžní činnost za rok 2012.

 

4) Vlas Pavel přednesl kompletní zprávu o stavu financí. Upozornil na vysoké výdaje za kulturní akce 2012.

 

5) Starosta okrsku a starosta SDH Bojiště Jan Cihlář mluvil o situaci na okrese, přednesl novinky, info o nedostatku peněz pro dobrovolné hasiče ale i pro profesionály, popsal současnou situaci v okrsku č. 18. Kritizoval starostu SDH Sechova Josefa Jenčíka, že jsme ani za rok 2012 neudělovali žádná vyznamenání, např. za soutěžní činnost, brigády. Možností je prý hodně, je třeba je využít.

Závěrem pochválil a poděkoval za veškerou vykonanou činnost, přístup k soutěžím, brigádám apod. popřál hodně úspěchů v dalších činnostech.

 

6) Diskuze a usnesení

  • Veleta Václav měl dotaz na Cihláře Jana : kdy se můžou přijímat noví členové SDH – odpověď Cihlář – kdykoliv
  • Všeobecná kritika zastupitelstva obce Kožlí ohledně přístupu a malé podpory vedení obce Kožlí k činnosti SDH Sechov. Pro nepřítomnost starosty Husáka byla diskuse o podpoře obce ukončena, aby se krotily vášně….
  • Dle návrhu Krátkého Romana bylo provedeno hlasování o přijetí nových členů SDH, jednohlasně byli za nové členy přijati Josef Procházka a Koutný Miroslav
  • Jenčík Josef vyzval členy k úsporným opatřením během roku 2013 a k aktivní výdělečné činnosti během roku 2013. Cílem je udržet vyrovnaný rozpočet při pořádání všech kulturních akcí, zejména těch pro nejmenší. Jenčík toto navrhuje jako usnesení valné hromady s tím, že výbor na příští výborové schůzi projedná a vybere realizovatelné návrhy, jak si pomoct k financím do rozpočtu SDH.

 

7) Ukončení oficiální části valné hromady v 19:50 hod

 

8) Občerstvení, posezení  - guláš od pí. Urbanový z Veliké i pivo Kozel 11° chutnalo všem.

 

 

Za SDH Sechov zapsal: Josef Jenčík 21.1.2013

 

 

 

19.1.2013