Vyhledávání

2013

Úvodní strana / Sechov / Události / 2013 / Schůze okrsku č.18

Schůze okrsku č.18

Schůze okrsku č. 18 v Sechově dne 26.4.2013. Hlavním cílem schůze bylo přijetí pravidel na Okrskovou soutěž, která proběhne v Kamenné Lhotě dne 8.6.2013.

Starosta SDH Sechov pozval zástupce všech SDH okrsku č. 18 na projednání soutěžních pravidel do Obecního domu v Sechově. Byla to vůbec první schůze okrsku č. 18 v Sechově. Důvodem pozvání byla oslava kulatých narozenin starosty SDH Sechov, stejně jako snaha představit ostatním sborům okrsku zázemí SDH Sechov.Starosta okrsku Jan Cihlář operativně zajistil hromadnou dopravu většiny zástupců okrsku do Sechova tak, aby bylo co nejméně šoférů.

Zástupci pořadatele Okrskové soutěže 2013 SDH Kamenná Lhota měli organizaci soutěže řádně připravenou, přesto byla pravidla dlouzeprojednávána, alepřijata. Po oficiálním programu schůze proběhla krátká prohlídka Obecního domu a nové Hasičské zbrojnice. Pak následovala oslava kulatin s občerstvením, která se protáhla do pozdních nočních hodin.

Veškeré náklady spojené s okrskovou schůzí v Sechově byly v plné režii starosty SDH Sechov.

 

Za SDH Sechov JJ , 29.4.2013

 

 

26.4.2013