Vyhledávání

Informace o vodě v Sechově

Úvodní strana / Sechov / Informace o vodě v Sechově
Příspěvek do diskuze
:
:
*Před odesláním vyplňte tento kód: 365
(slouží k ochraně proti komentářovému spamu
:
Všechny položky jou povinné
Zvolte stranu: 1-20 | 21-26

Míša Ř. (21.8.2018 22:35)

19.8.2018 neděle
Již třetí den jsme nahoře v Sechově bez vody. Občas sice náznak, že poteče,ale pak stejně nic....Vím, že jsem dnes již minimálně třetí volající starostovi, je cca 16:00, říkám mu, že jsme bez vody a co s tím budeme dělat. Starosta tvrdí, že sehnat cisternu v neděli je problém. Vyvádím ho z omylu, protože dle našich zkušeností, kdy jsme byli nuceni si asi před 14ti dny cisternu na vlastní náklady v neděli objednat, vím, že VAK má 24hod.pohotovost a cisternu jsme měli za 1,5 hod na zahradě. Starosta stále tvrdí, že mají pohotovost jen na poruchy, já tvrdím, že ne. Pak mu sdělím, že pokud je to pro něj problém, objednat cisternu, objednáme si ji sami, dáme ji na náves a fakturu necháme poslat na obecní úřad. Starosta mi na to sdělí, že o tom nebude rozhodovat sám, že se musí poradit s místostarostou. Říkám fajn, kdy nám dáte vědět? Zítra že zavolá....Říkám, že vyjádření jak se dohodli klidně může napsat sem, na sechovské stránky, starosta odvětí, že si žádné stránky hledat nebude. Říkám, že doufám, že se dohodnou brzy, že v listopadu už nám voda snad poteče, tak že to už bude prd platný. Dobře tedy, říkám, ať mi zavolá.

Jana (20.8.2018 13:17)

Prosím pana Martina Říhu, aby on osobně mi zavolal na tel. 601212777

Míša Říhová., Jitka Veletová (17.8.2018 22:47)

Dne 13.8.2018 jsme navštívily p. starostu Husáka v jeho kanceláři.

Přítomní: Veletová J., Říhová M., Husák V.

Cílem naší návštěvy bylo získat termín informativní schůzky občanů Sechova a starosty ohledně projektu na zavedení vody Želivky do naší obce. Předem jsme si připravily dokument, který jsme chtěly zveřejnit na nástěnce v Sechově, kde jsme chtěly, aby starosta vlastní rukou doplnil termín a místo setkání. Podotýkám, že M.Říhovi starosta slíbil sdělit tento termín do 7.8.2018, což neučinil.

Po desítkách minut diskuze s panem Husákem, který odmítal termín v daný moment sdělit, jsme přistoupily na dohodu, že tento termín určí a zapíše do dokumentu do 31.8.2018 a dokument si budeme moci vyzvednout u pí. Cípové, poněvadž nebyl schopen říci, zda bude k zastižení v kanceláři.

Dokument vypadal takto:

Vážení spoluobčané Sechova,

Dne………………………..v…………………………………hod. se bude konat schůze se starostou panem Husákem, který nám představí projekt na zavedení vody ze Želivky a podá nám dostupné informace k tomuto projektu. Připravte si prosím věcné dotazy k diskuzi.

Schůze se bude konat v …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Těšíme se na hojnou účast, nedostatek vody se dotýká nás všech!

Martin Říha (7.8.2018 17:51)

Tak pár novějších informací ohledně schůzky, kterou požadujeme od starosty, protože chceme vědět více informací
ohledně plánovaného vodovodu, na který je již projekt. Starostovi jsem volal den po naší schůzce v kulturním domě, bylo 31.7. Starosta mi řekl, že se podívá do kalendáře a ozve se mi v pátek 3.8. a nebo nejdéle v pondělí
6.8. Když bylo pondělí 6.8. navečer a nikdo mi nevolal, tak jsem mu sám zavolal kolem 18:15. Ptal jsem se ho na termín naší schůzky. Říkal mi, že má hodně práce a že se mi ozve do týdne. Tak to sem píši informativně, aby
všichni věděli, že jsem mu volal a nevykašlal se na to, ale termín ještě zatím nikdo neví.


A teď pár dalších informací, které se již netýkají schůzky. Bylo jasné díky minulému víkendu, že musíme počítat s tím, že voda opět nebude. Volal jsem proto před víkendem starostovi, zda by bylo možné zajistit menší cisternu
na víkend. Když se v Sechově žádná cisterna do neděle neobjevila, tak jsem v neděli ráno volal na VAK, zda by bylo možné cisternu přivést, do 1,5h jsem měl cisternu na zahradě. Takže objednat cisternu a dovést ji kdykoliv není problém. V pondělí dopoledne kolem 11:00 opět přestala téct voda v naší větvi asi posledním čtyřem domům, nám začala téct až někdy kolem 13:30. Nedostatek vody asi nebude problémem jenom o víkendu. Nezbývá tedy nic jiného, než si pořídit nádrž na pitnou vodu, kterou budu vozit plnit do Ledče nad Sázavou, kde mám naštěstí
příbuzné. Na každý víkend si přivezu vodu, aby moje žena nemusela dávat tříměsíční dítě do manduky na záda a jít se dvěma kýblema do kulturního domu pro vodu, když jsem zrovna v práci. K tomuto kroku mě hlavně dohnala
zkušenost, že obecní úřad se o nás nepostará. Kdysi jsem si myslel, že slovo starosta má něco společného se slovem starati se.


Starosta na druhou stranu může mít dojem, že se o vodu zajímá jenom pár lídí a ostatní s ní nemají problém, protože za starostou ohledně vody v Sechově přijdou ročně maximálně tři lidé a ten stejný počet s ním o vodě telefonuje. Pokud se nebude většina starat aktivně, ale jenom čekat, tak se taky nemusí dočkat.

JJ (7.8.2018 10:04)

Chtěl bych zde podpořit domácnosti, které už v minulých letech měli občas a které letos mají velké potíže s vodou. Jsou to zejména domácnosti, které leží v horní části obou našich vodovodů.

Jak jsme se již dříve dozvěděli a z přístupu vedení příslušného obecního úřadu je přímo patrné, nejedná se o vodovody obecní. V Sechově máme vodovody dva - skupinové. Už z tohoto názvu vyplývá, že vodu užívají jisté, v našem případě dvě skupiny lidí. Tyto dvě skupiny lidí ve vlastním zájmu, vlastním přičiněním a pod vlastními pravidly o tuto vodu pečují – tedy měli by pečovat. Jak o vodu pečují je, s největší pravděpodobností, pouze problémem té určité skupiny uživatelů.

Nechci tady rozepisovat základní předpoklady nebo samozřejmosti, jako např. kdo je majitelem pozemku, kde studny leží, pravidelné odebírání vzorků vody pro kontrolu její kvality, údržba vlastních studen a jejich okolí, rozvodů, přípojek apod. Tato problematika, stejně jako dostatek vody, se bohužel dlouhodobě neřeší v Sechově ani na příslušném obecním úřadě.

Ano, zásadní kroky byly v tomto ohledu v dřívějším období provedeny, jako byla výstavba nového vodovodu v části od spodního rybníka k Ledči cca v r. 1977 nebo výstavba nového vodovodu v části na návsi cca v r. 1988 a dále cca do r. 2002. Ale i v nedávném období (2002 do 2016) byly jisté pokusy, zejména o zkvalitnění vody, provedeny. Bohužel nutno konstatovat, že právě po r. 2002 s negativním ohlasem jak u některých občanů Sechova tak u příslušného obecního úřadu. Jak je v dnešní době ještě možné, že se nesleduje kvalita vody v těchto skupinových vodovodech? Je za to vůbec někdo odpovědný? Kdo ponese případné důsledky tohoto stavu? Nebo to je tak, že někde v nějakém Sechově je nějaký skupinový vodovod, že nějací lidé z něho vodu nějak odebírají, někteří ji dokonce pijí. Když potom voda není, tak se ti lidi ani nedohodnou co s tím? Co dělat? Musí to popohánět právě ti, co už jí nemají? Bude se s tím něco dělat, až ji nebudou mít všichni? I ti pod kopcem? Nebo nikdy?

Chtěl jsem tady jen napsat názor, že pokud se o vodu, jako takovou, nebudeme chtít postarat sami, těžko nám někdo pomůže.

Nekoukejme na to, že se (jen někde) realizují projekty dotované z fondů Rozvoje venkova či fondů z EU nebo jak se to k čertu všechno jmenuje, např. rekonstrukce vodovodu, chodníků, nákup a rekonstrukce Kulturního domu, rekonstrukce stávajících rybníků nebo výstavba rybníku nového, velkorysá rekonstrukce požární nádrže, velkorysá rekonstrukce školy, velkorysá výstavba hasičské zbrojnice a jistě přijdou další projekty. A je to tak samozřejmě správné. Obec a její zastupitelstvo se má o růst a výbavu v obce starat. A tyto již zrealizované nebo v současnosti realizované projekty dokazují, že se starají správně.

Ale aby příslušný obecní úřad mohl také něco investovat i do spoluobčanů ve svých satelitech(v Sechově nebo v Bohumilicích), musí si o to ty satelity říct. Nenechat se jen tak odbýt, že to nejde, že to není potřeba, že se to musí posunout, odložit … líná pusa je holé neštěstí.

Ano, je správné, že se v obci rekonstruovaly kulturní (tedy Obecní) domy – je kam chodit se bavit … že se rekonstruovaly (vybrané) stávající rybníky nebo že se vybudoval rybník nový – rybník je hezký a třeba se v něm nechá i koupat … že se buduje nová moderní škola – rodiče můžou poslat děti do kvalitní školy „doma“ a nemusí se plahočit autobusem do Ledče …. že buduje nová moderní „hasičárna“ – požáru se bojíme všichni a když je zle, jsme vděční za pomoc hasičů ….. že si nezlomíme kotníky na nekvalitním chodníku a další a další projekty.

Jo. Ale, když mi ale doma nepoteče voda, mám např. ještě k tomu malé miminko, které nemůžu v horkém létě ani omýt, vyprat na něho prádlo, uvařit mu jídlo z kvalitní pitné vody, to se musím vydat pro vodu tam, kde taková voda je?
Není něco špatně? Nehádejme se – něco pro zlepšení dělejme.

Martin Říha (1.8.2018 22:07)

V pondělí 30.července se od 18:00 konala v kulturním domě informativní schůzka ohledně vody v Sechově.

Co se týká současného skupinového vodovodního řádu, tak bylo všem vysvětleno, že situace s vodou je opravdu tak závažná, že každý týden se pravidelně stává, že voda v naší větvi nahoře neteče! Jen pro příklad uvedu týden zpět - 24.7. nám netekla voda navečer; 28.7. v sobotu netekla voda kolem 18:20, pak chvíli tekla, ale ve 20:30 zase přestala a netekla ještě ve 23:45; 29.7. v neděli přestala téct voda kolem 18:30 a netekla ještě ve 23.30; 1.8. dnes kolem 16:30 přestávala voda pomalu téct - jeden třílitrový kastrol se naplnil vodou za 5 minut. Není vůbec příjemné, když máte doma tříměsíční dítě (tři měsíce jí budou až za týden) a nemáte vodu!!! Dříve jsem několikrát absolvoval cestu do kulturního domu, odkud jsem nosil kýble. Dnes jsme již chytřejší a pravidelně máme dva kýble naplněné s vodou ve vaně. Máme zároveň ve vaně naplněný koupací kyblík pro malou, protože s večerní vodou nemusíme vždycky počítat. A jako rezervu pro vaření máme naplněné hrnce na sporáku. Píši to zde proto, aby si každý uvědomil, že doba nedostatku vody je tu a je to realita!!! Před dvěma a třemi roky jsme neměli vodu třeba jen jednou za 14 dní a nebo za měsíc. Za další dva roky na tom mohou být podobně všichni, pokud s vodou nebudeme šetřit! Teď jsem si přečetl příspěvek od Pepy v návštěvní knize. Druhá větev v Sechově začíná mít též méně vody. Pokud nebudou šetřit s vodou ani oni, tak jako první přijdou o vodu Hotovcovi, kteří svoji prosbu o šetření s vodou napsali do návštěvní knihy 3.7.2018. Více je zbytečné psát o současném stavu vody v Sechově.

Dále se probírala situace ohledně toho, že na zasedání zastupitelstva obce Kožlí, poř. č. 2/2016, konaného ve čtvrtek dne 28. 4. 2016, bylo odsouhlaseno zpracování projektu rekonstrukce nebo výstavby vodovodu v Sechově. Od té doby už uběhl nějaký čas a informace ohledně možnosti vybudování obecního vodovodu se k nám dostávaly jen díky tomu, že někteří z nás se občas stavili za starostou. Jelikož ale poslední společná beseda se starostou ohledně vody byla naposledy 18.3.2016, tak jsme se shodnuli na tom, že nejlepší by byla další společná beseda, na které by jsme se dozvěděli už podrobnější informace o tom, v jaké fázi se budoucí obecní vodovod nachází. Věřím, že většinu z nás to určitě velmi zajímá. Nyní se čeká na termín, kdy se bude beseda konat. Jakmile bude termín jistý, ihned o tom budu informovat na této stránce a zároveň to všem osobně sdělím.

Děkuji za názory a připomínky.


Zvolte stranu: 1-20 | 21-26